Tình hình kinh tế tại Việt Nam hiện nay qua đánh giá của doanh nghiệp

 Tình hình kinh tế tại Việt Nam hiện nay qua đánh giá của doanh nghiệp

Nhìn chung, đánh giá về tình hình kinh tế hiện tại, bao gồm kinh tế vĩ mô và kinh tế ngành so với năm 2022, đa số doanh nghiệp tham gia khảo sát đều thể hiện ý kiến tiêu cực đến rất tiêu cực so với cùng kỳ năm ngoái. Dưới đây, Goodgood sẽ tìm hiểu cụ thể tình hình kinh tế VIệt Nam hiện nay qua đánh giá của doanh nghiệp. 

Tình hình kinh tế vĩ mô

Xét theo tỉ lệ, có đến 92,1% các doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay tiêu cực/ rất tiêu cực so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 44% đánh giá là rất tiêu cực.

Nếu tính theo điểm số từ 1 đến 5, trong đó 1 là rất tiêu cực, 5 là rất tích cực theo thang Likert thì điểm trung bình (ĐTB) mà doanh nghiệp đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô là 1,67/5 và không có độ chênh nhiều giữa các doanh nghiệp. 

Đồng thời, cũng không có nhiều sự khác biệt trong đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô giữa doanh nghiệp và các ngành khi mà tỉ lệ doanh nghiệp đánh giá tình hình tiêu cực/ rất tiêu cực ở các ngành đều chiếm trên 90%, trong đó doanh nghiệp ngành xây dựng đánh giá tiêu cực nhất. 

Cụ thể, có đến 94,1% doanh nghiệp ngành xây dựng đánh giá tiêu cực/ rất tiêu cực về tình hình kinh tế vĩ mô, trong khi tỷ lệ này ở doanh nghiệp ngành Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và ngành công nghiệp lần lượt là 90,7% và 92.3%.

Đánh giá của DN các ngành về tình hình kinh tế vĩ mô so với năm 2022 (Đơn vị: %)
Đánh giá của DN các ngành về tình hình kinh tế vĩ mô so với năm 2022 (Đơn vị: %)

Nhìn vào ĐTB của các ngành, cũng có thể thấy rõ bức tranh tiêu cực trên bình diện cả nền kinh tế và trong từng ngành, trong đó doanh nghiệp ngành Xây dựng thể hiện sự bi quan nhất khi có ĐTB là 1.6/5. 

Xét theo loại hình doanh nghiệp, các DN nhà nước, sau đó là doanh nghiệp FDI đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô ít tiêu cực hơn loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước. ĐIều này thể hiện qua tỷ lệ % doanh nghiệp lựa chọn các phương án tiêu cực, rất tiêu cực và ĐTB trong đánh giá. 

Đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô so với năm 2022 theo loại hình DN
Đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô so với năm 2022 theo loại hình DN

Xét theo địa phương, các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh có mức độ bi quan về tình hình kinh tế vĩ mô nhất, trong khi doanh nghiệp tại Hà Nội và Hải Phòng lại ít bi quan hơn. 

Những đánh giá dựa trên điểm số này cũng khá đồng nhất so với tốc độ tăng trưởng GDP quý I của các địa phương. Điều này cho thấy kết quả kháo sát phản ánh tương đối sắc nét thực tiễn diễn biến kinh tế vĩ mô tổng thể tại các địa phương được phân tích, vốn là các đầu tàu kinh tế của cả nước. 

Đánh giá của doanh nghiệp về tình hình kinh tế vĩ mô và tốc độ tăng GDP Quý I theo địa phương
Đánh giá của doanh nghiệp về tình hình kinh tế vĩ mô và tốc độ tăng GDP Quý I theo địa phương

Xét theo quy mô doanh nghiệp về lao động, có thể thấy, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đánh giá bi quan về tình hình kinh tế vĩ mô hơn so với mức bi quan chung. Các doanh nghiệp dưới 100 lao động đều có ĐTB thấp hơn ĐTB chung. 

Tương tự như vậy, các doanh nghiệp có doanh thu nhỏ có xu hướng bi quan hơn về tình hình kinh tế vĩ mô so với các doanh nghiệp có doanh thu cao hơn. Đặc biệt là các doanh nghiệp có doanh thu dưới 100 tỷ, chiếm tỉ lệ lớn trong khảo sát cũng như trong nền kinh tế. Những khó khăn của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cần được quan tâm và có các ưu đãi từ chính sách.

Đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô so với năm 2022 của doanh nghiệp phân theo quy mô doanh thu năm 2022
Đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô so với năm 2022 của doanh nghiệp phân theo quy mô doanh thu năm 2022

Tình hình kinh tế ngành

Liên quan đến kinh tế ngành, khảo sát đưa câu hỏi: “Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành nghề của anh/chị hiện nay so với với cùng kỳ năm 2022” với các mức độ đánh giá từ rất tiêu cực đến rất tích cực. Bức tranh chung vẫn là sự đánh giá bi quan về kinh tế ngành của các doanh nghiệp tham gia khảo sát. Về tỷ lệ, có đến 90,1% các doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh tế ngành hiện nay rất tiêu cực/ tiêu cực so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó 39,9% đánh giá rất tiêu cực, 50,2% đánh giá tiêu cực). 

Đánh giá của DN về tình hình kinh doanh của DN trong ngành so với năm 2022 (Đơn vị: %)
Đánh giá của DN về tình hình kinh doanh của DN trong ngành so với năm 2022 (Đơn vị: %)

Xét theo điểm, ĐTB các doanh nghiệp đánh giá về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành chỉ đạt 1.74/5 cho thấy đánh giá của doanh nghiệp về kinh tế ngành tiêu cực và không có nhiều sự khác biệt trong đánh giá. Trong bối cảnh tiêu cực nói chung, doanh nghiệp ngành xây dựng đánh giá bi quan nhất về tình hình kinh tế của ngành mình. 

Kết quả này cũng khá tương đồng với thực tế tăng trưởng của các ngành kinh tế trong Quý I. Trong Quý I, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của Quý I/2020 trong trong giai đoạn 2011 – 2023. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,52%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,4%; khu vực dịch vụ tăng 6,79% (GSO, 2023).

Xét theo tỷ lệ %, có thể thấy bức tranh chung trong đánh giá kinh tế ngành công nghiệp tiêu cực như đánh giá của doanh nghiệp về bối cảnh kinh tế vĩ mô. Trong đó, ngành Xây dựng thể hiện sự tiêu cực hơn so với mặt bằng chung của nền kinh tế. 

Đánh giá của DN các ngành về tình hình kinh doanh của DN trong ngành so với năm 2022 (Đơn vị: %)
Đánh giá của DN các ngành về tình hình kinh doanh của DN trong ngành so với năm 2022 (Đơn vị: %)

Xét theo loại hình doanh nghiệp, cũng tương tự đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô, các doanh nghiệp nhà nước ít bi quan hơn các loại hình doanh nghiệp khác về tình hình kinh doanh trong ngành so với năm 2022. Trong khi 90,5% doanh nghiệp ngoài nhà nước đánh giá rất tiêu cực/ tiêu cực về tình hình kinh tế ngành so với năm 2022 thì tỉ lệ này ở doanh nghiệp nhà nước chỉ là 78,4% (tỉ lệ rất tiêu cực là 20,4%), doanh nghiệp FDI là 87% (tỉ lệ rất tiêu cực là 35,8%). 

Xét theo ĐTB, các doanh nghiệp nhà nước cũng có đánh giá ít tiêu cực nhất với ĐTB cao nhất (2.10), sau đó đến nhóm DN FDI. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước có điểm trung bình thấp nhất (1.72), là nhóm duy nhất thấp hơn mức trung bình chung. 

Đánh giá về tình hình kinh doanh của DN trong ngành so với năm 2022 theo loại hình DN
Đánh giá về tình hình kinh doanh của DN trong ngành so với năm 2022 theo loại hình DN

Xét theo quy mô lao động của DN, kết quả cho thấy, các doanh nghiệp có quy mô dưới 100 lao động đều có ĐTB thấp hơn mức trung bình chung. Các doanh nghiệp có quy mô từ 51 đến 100 lao động có ĐTB thấp nhất (1,68), tương ứng với đánh giá của nhóm này về kinh tế vĩ mô, cho thấy niềm tin của nhóm DN này đối với tình hình kinh tế hiện tại là bi quan nhất. 

Đánh giá về tình hình kinh doanh của DN trong ngành so với năm 2022 phân theo quy mô lao động
Đánh giá về tình hình kinh doanh của DN trong ngành so với năm 2022 phân theo quy mô lao động

Xét theo quy mô doanh thu năm 2022 của doanh nghiệp, các doanh nghiệp có doanh thu càng nhỏ thì càng đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành của mình so với năm 2022. Trong đó. doanh nghiệp có doanh thu năm 2022 dưới 3 tỉ có ĐTB là 1.69, sau đó là doanh nghiệp có doanh thu từ 3 đến 50 tỷ với ĐTB là 1.73. 

Doanh nghiệp có doanh thu trên 1500 tỷ có ĐTB cao nhất là 1,84 cho thấy mức độ ít bi quan nhất trong bối cảnh bi quan nói chung về tình hình kinh tế ngành khi nội lực của doanh nghiệp nhóm này có thể tốt hơn các nhóm doanh nghiệp khác. Đáng chú ý, doanh nghiệp có doanh thu từ 1001 tỷ đến 1500 tỷ lại có ĐTB thấp nhất (1.68).

Đánh giá về tình hình kinh doanh của DN trong ngành so với năm 2022 của DN phân theo quy mô doanh thu năm 2022
Đánh giá về tình hình kinh doanh của DN trong ngành so với năm 2022 của DN phân theo quy mô doanh thu năm 2022

Trên đây là tổng quan đánh giá của doanh nghiệp về tình hình kinh tế Việt Nam trong Quý I/2023. Nhìn chung, hầu hết các doanh nghiệp đều có cái nhìn tiêu cực trong bối cảnh hiện nay. Hy vọng trong thời gian tới, việc kinh doanh sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ hơn và dần khắc phục được những vấn đề còn tồn tại. 

Để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về thị trường đa lĩnh vực, vui lòng liên hệ Goodgood để được tư vấn và hỗ trợ!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Website: https://goodgood.vn/

Hotline: 0973 405 082

Email: contact@actgroup.com.vn

Địa chỉ: Số 27, Ngõ 16 Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

 

Good Good Report

https://goodgood.vn

Xem thêm