Tags : Số liệu thị trường

[Update] Số liệu về Gamification giai đoạn 2020 – 2024 các Marketer cần biết

Gamification ngày càng phổ biến và được ứng dụng nhiều trong các các kế hoạch Marketing. Lợi ích của Gamification đã được chứng minh là một phương thức hiệu quả trong việc gia tăng tương tác của khách hàng mục tiêu. Từ đó khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động truyền thông doanh […]Xem thêm