Đấu thầu

Danh sách đấu thầu

dự án phát triển đô thị

acura

xây dựng đường sắt tàu điện trên không

Ngày đăng: 13/05/2019

Hết hạn:31/05/2020

Hình thức:Bảo lãnh

Xem chi tiết

123

789

456

Ngày đăng: 13/05/2019

Hết hạn:20/05/2019

Hình thức:Bảo đảm

Xem chi tiết

Ngày đăng:

Hết hạn:

Hình thức:Thông thường

Xem chi tiết

Đường giao thông xóm

Công ty TNHH Phong Thiên Đạt

HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Ngày đăng: 03/05/2019

Hết hạn:18/05/2019

Hình thức:Bảo đảm

Xem chi tiết

20190511483 - 00

Ban quản lý dự án Trung ương, dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Kiểm toán dự án (giai đoạn 1)

Ngày đăng: 01/05/2019

Hết hạn:03/04/2019

Hình thức:Bảo lãnh

Xem chi tiết

Chợ trời

Mua của thầu chán bán cho thầu cần

Đăng tin
  • Bán Nhà - test chothicong
  • Bán CCCC 54 Nguyễn Chí Thanh

Yêu cầu sản phẩm/dịch vụ

Our service

Đối tác

Các đối tác của Chợ thi công

Hệ sinh thái Bất động sản, xây dựng, công nghiệp và tài sản số